Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giải Nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Thuyết Ngũ tinh - Lục diệu - Ngũ nhạc - Tứ độc trong Tướng số

Thuyết Ngũ tinh - Lục diệu - Ngũ nhạc - Tứ độc trong Tướng số giải thích cụ thể những vị trí và dấu hiệu tốt xấu qua khuôn mặt. Tại  12 Cung...

Thuyết Tứ học đường, Bát học đường trong Tướng số

Trong tướng thuật thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ những vị trí trên khuôn mặt khi xem tướng trong đó có Thuyết Tứ học đường,...

Thuyết thập tam bộ vị - Xem tướng 13 vị trí trên khuôn mặt

Trong tướng thuật thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ những vị trí trên khuôn mặt khi xem tướng và dựa vào những biểu hiện dấu h...
Mới cập nhật