Tra cứu

Dự báo

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo cong nhiều hướng khác nhau (p5)

Tại những phần trước về luận bàn xem tướng đường học vấn thì trên bàn tay đường trí đạo có nhiều dạ...

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo nối liền với đường tình cảm (p4)

Sự liên kết của 3 đường chỉ tay quan trọng gồm đường sinh mệnh, đường tình cảm và đường trí tạo có ả...

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo dính liền hoặc tách rời đường sinh mệnh (p3)

Trên bàn tay có 3 đường chỉ tay quan trọng đó là đường sinh đạo, đường trí tuệ và đường tình cảm, t...

Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn, chia nhiều nhánh (p2)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về các dạng đường trí tuệ hay còn gọi là đường trí đạo có độ dài ngắn,...

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí tuệ có hình thù phức tạp(p6)

Đường trí tuệ trên bàn tay có nhiều hình dạng khác nhau từ đơn giản đến phức tạp tùy vào tướng tay ...