Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặt Tên. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Cách đặt Tên tục cho con

Tên tục ở đâu cũng có, nhất là ở nông thôn, nhưng do sự phát triển của văn hoá khoa học, mức sống của người dân được cải thiện, từ đó mà pho...

Cấm kỵ khi đặt tên

Đặt tên là hiện tượng văn hoá và cũng là hoạt động văn hoá, mới đầu đã chịu ẳnh hưởng và trói buộc của chế độ phong kiến chuyên chính và đạo...

Chú ý đặt tên cho con gái

Phụ nữ có đặc trưng khác hẳn nam giới trong xã hội. Trong chế độ phong kiến nước ta, do phụ nữ bị áp bức, nên phong trào giải phóng phụ nữ p...

Chú ý đặt tên cho con trai

Từ sau chế độ mẫu hệ tan rã đến ngày hôm nay, nam giới luôn đóng vai trò chủ đạo trong các mối quan hệ Xã hội. Trãi qua hàng ngàn năm Văn ho...

Tên được tặng có ý nghĩa thế nào?

Nhiều người có tên không phải cha mẹ đặt cho, lý do có rất nhiều: Có thể văn hoá thấp, không am hiểu về đặt tên, cũng có người muốn được &qu...

Đặt tên theo 12 con giáp

12 con giáp là Thử, Ngưu, Hổ, Mão, Long, Xà, Mã, Dương, Hầu, Kê, Khuyển (Cẩu), Trư, tổng cộng 11 động vật trong thể giới tự nhiên và con rồn...

Đặt tên theo tùy hứng

Nguyễn Văn Chương được vua Tự Đức chuyển thành Nguyễn Tri Phương. Việc đặt tên tùy hứng này đòi hỏi phải dựa trên một tiền đề. Đó là tố chất...
Mới cập nhật