Tra cứu

Các mối quan hệ giữa 12 cung hoàng đạo với nhau

Bạn đang đọc bài viết Các mối quan hệ giữa 12 cung hoàng đạo với nhau tại 12CungSao.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Các mối quan hệ giữa 12 cung hoàng đạo với nhau. Cùng 12 cung sao khám phá xem các mối quan hệ của 12 chòm sao khi kết hợp với nhau sẽ như thế nào nhé! . Cùng khám phá những thông tin lý thú và bổ ích về chiêm tinh học tại 12 Cung Hoàng Đạo cực hấp dẫn!

http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/chiem-tinh/horo/toan-canh-moi-quan-he-giua-12-chom-sao-3122637.html
Các mối quan hệ giữa 12 cung hoàng đạo với nhau
12 cung hoàng đạo nhà mình sẽ có những mối quan hệ với nhau như thế nào nhỉ? Hôm nay 12 Cung Sao sẽ cho bạn thấy toàn bộ những mối quan hệ chung của các chòm sao với nhau, mách Song Ngư biết người yêu lý tưởng nhất của bạn chính là Bò Cạp, Cự Giải và Xử Nữ đấy nhé, bạn đã tìm đúng người chưa thế? 12 cung sao nhà ta cùng xem mình nên chọn người cung nào làm bạn tri kỷ, người yêu hay đối thủ cần tránh nào! 

Bạch Dương (21/03-20/04)
12CungSao.Com - Cung Bạch Dương, truyền thuyết cung Bạch Dương Người yêu lý tưởng nhất: Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình.
Bạn tri kỷ: Bảo Bình, Song Tử và Bạch Dương.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Xử Nữ, Bò Cạp và Kim Ngưu.
Đối thủ cần tránh: Cự Giải và Ma Kết.
Quan hệ mơ hồ nhất: Song Ngư.
Kim Ngưu (21/04-20/05)
12CungSao.Com - Cung Kim Ngưu,Kim Ngưu,truyền thuyết cung Kim Ngưu
Người yêu lý tưởng nhất: Ma Kết, Xử Nữ và Bò Cạp.
Bạn tri kỷ: Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Thiên Bình, Nhân Mã và Song Tử.
Đối thủ cần tránh: Bảo Bình và Sư Tử.
Quan hệ mơ hồ  nhất: Bạch Dương.
Song Tử (21/05-21/06)
12CungSao.Com - Song Tử,cung Song Tử,truyền thuyết cung Song Tử Người yêu lý tưởng nhất: Ma Kết, Xử Nữ và Bò Cạp.
Bạn tri kỷ: Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Thiên Bình, Nhân Mã và Song Tử.
Đối thủ cần tránh: Bảo Bình và Sư Tử.
Quan hệ mơ hồ  nhất: Bạch Dương.
Cự Giải (22/06-22/07)
12CungSao.Com - Cự Giải,cung Cự Giải,truyền thuyết cung Cự Giải Người yêu lý tưởng nhất: Song Ngư, Bò Cạp và Ma Kết.
Bạn tri kỷ: Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bảo Bình, Nhân Mã và Sư Tử.
Đối thủ cần tránh: Bạch Dương và Thiên Bình.
Quan hệ mơ hồ nhất: Song Tử.
Sư Tử (23/07-23/08)
12CungSao.Com - Sư Tử, cung Sư Tử, truyền thuyết cung Sư Tử Người yêu lý tưởng nhất: Bạch Dương, Nhân Mã và Bảo Bình.
Bạn tri kỷ: Song Tử, Thiên Bình và Sư Tử.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư.
Đối thủ cần tránh: Bò Cạp và Kim Ngưu.
Quan hệ mơ hồ nhất: Cự Giải.
Xử Nữ (23/08-22/09)
12CungSao.Com - Xử Nữ, cung Xử Nữ, truyền thuyết cung Xử Nữ Người yêu lý tưởng nhất: Kim Ngưu, Ma Kết và Song Ngư.
Bạn tri kỷ: Bò Cạp, Cự Giải và Xử Nữ.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Sư Tử, Bảo Bình và Bạch Dương.
Đối thủ cần tránh: Song Tử và Nhân Mã.
Quan hệ mơ hồ nhất: Sư Tử.
Thiên Bình (23/09-22/10)
12CungSao.Com - Thiên bình, cung thiên bình, truyền thuyết cung thiên bình Người yêu lý tưởng nhất: Song Tử, Bảo Bình và Bạch Dương.
Bạn tri kỷ: Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Song Ngư, Kim Ngưu và Bò Cạp.
Đối thủ cần tránh: Ma Kết và Cự Giải.
Quan hệ mơ hồ nhất: Xử Nữ.
Thần Nông (23/10-21/11)
12CungSao.Com - Thần Nông, cung Thần Nông, truyền thuyết cung Thần Nông Người yêu lý tưởng nhất: Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu.
Bạn tri kỷ: Ma Kết, Xử Nữ và Bò Cạp.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử.
Đối thủ cần tránh: Sư Tử và Bảo Bình.
Quan hệ mơ hồ nhất: Thiên Bình.
Nhân Mã (22/11-21/12)
12CungSao.Com - Nhân mã, cung nhân mã, truyền thuyết cung nhân mã Người yêu lý tưởng nhất: Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử.
Bạn tri kỷ: Bảo Bình, Thiên Bình và Nhân Mã.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Ma Kết, Cự Giải và Kim Ngưu.
Đối thủ cần tránh: Xử Nữ và Song Ngư.
Quan hệ mơ hồ nhất: Bò Cạp.
Ma Kết (22/12-19/01)
12CungSao.Com - Ma Kết, cung Ma Kết, truyền thuyết cung Ma Kết Người yêu lý tưởng nhất: Xử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải.
Bạn tri kỷ: Song Ngư, Bò Cạp và Ma Kết.
Đồng nghiệm thân thiết nhất: Bảo Bình, Song Tử và Sư Tử.
Đối thủ cần tránh: Thiên Bình và Bạch Dương.
Quan hệ mơ hồ nhất: Nhân Mã.
Bảo Bình (20/01-18/02)
12CungSao.Com - Bảo Bình, cung Bảo Bình, truyền thuyết cung Bảo Bình Người yêu lý tưởng nhất: Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử.
Bạn tri kỷ: Nhân Mã, Bạch Dương và Bảo Bình.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư.
Đối thủ cần tránh: Bò Cạp và Kim Ngưu.
Quan hệ mơ hồ nhất: Ma Kết.
Song Ngư (19/02-20/03)
12CungSao.Com - Song Ngư, cung Song Ngư, truyền thuyết cung Song Ngư Người yêu lý tưởng nhất: Bò Cạp, Cự Giải và Xử Nữ.
Bạn tri kỷ: Ma Kết, Kim Ngưu và Song Ngư.
Đồng nghiệp thân thiết nhất: Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Bình.
Đối thủ cần tránh: Nhân Mã và Song Tử.
Quan hệ mơ hồ nhất: Bảo Bình.

Bạn là chòm sao nào?

Aries
Bạch dương

21/03 - 19/04
Taurus
Kim ngưu

20/04 - 20/05
Gemini
Song tử

21/05 - 20/06
Cancer
Cự giải

21/06 - 22/07
Leo
Sư tử

23/07 - 22/08
Virgo
Xử nữ

23/08 - 22/09
Libra
Thiên bình

23/09 - 22/10
Scorpio
Thần nông

23/10 - 21/11
Sagittarius
Nhân mã

22/11 - 21/12
Capricorn
Ma kết

22/12 - 19/01
Aquarius
Bảo bình

20/01 - 18/02
Pisces
Song ngư

19/02 - 20/03

Bạn là con giáp nào?

Ty
Tuổi Tý

Chuột
Thin
Tuổi Thìn

Rồng
Ngo
Tuổi Ngọ

Ngựa

Bạn là nhóm máu nào?

Đăng ký bản tin chiêm tinh & tử vi hàng ngày.

1 nhận xét:

Mới cập nhật