Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời Nói. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Những lời sâu đáy lòng các nhóm máu muốn nói?

Có những điều muốn nói ra sao mà khó quá, mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng trong lòng, hoặc họ sợ nói ra sẽ bị chê cười, chắc sẽ ê mặt mất...
Mới cập nhật