Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuyết. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Thuyết Tứ học đường, Bát học đường trong Tướng số

Trong tướng thuật thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ những vị trí trên khuôn mặt khi xem tướng trong đó có Thuyết Tứ học đường,...
Mới cập nhật