Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên Lý Tướng Thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Tướng thuật - sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người

Tướng thuật là một sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người được gọi là Thiên Nhân hợp nhất, điều này tạo ra những quy luật của vạn vật vũ trụ....
Mới cập nhật