Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuyết Tam Bộ Vị. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Thuyết thập tam bộ vị - Xem tướng 13 vị trí trên khuôn mặt

Trong tướng thuật thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ những vị trí trên khuôn mặt khi xem tướng và dựa vào những biểu hiện dấu h...
Mới cập nhật