Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiểu Hành Tinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu Vesta Signs trong chiêm tinh học

Vesta là hành tinh lớn thứ hai trong hệ thống quỹ đạo mặt trời và nó là tiểu hành tinh thứ 4 được phát hiện. Vesta là một người em gái của s...

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu Juno Signs trong chiêm tinh học

Juno là tiểu hành tinh thứ ba được phát hiện. Thần Juno là vợ của Jupiter. Vị thần này có một số điểm tương đồng với Xử Nữ, tuy nhiên có một...

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu Pallas Signs trong chiêm tinh học

Pallas Athena là tiểu hành tinh thứ hai được phát hiện. Dấu hiệu này được đặt theo tên con gái của sao Mộc, Pallas Athena có đặc điểm thông ...

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu Ceres Signs trong chiêm tinh học

Ceres là hành tinh đầu tiên được phát hiện trong vành đai của các tiểu hành tinh chính ở khoảng giữa Sao Mộc và Sao Hỏa. Nó đã được phân loạ...

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu Chiron Signs trong chiêm tinh học

Chiron là một tiểu hành tinh nằm giữa sao Thổ và sao Thiên Vương và được xem là một tiểu hành tinh đại diện cho cung Nhân mã. Trong thực tế ...

[Asteroids Signs] - Dấu hiệu tiểu hành tinh trong chiêm tinh học

Tiểu hành tinh trong các cung bao gồm tiểu hành tinh Chiron, Ceres, Pallas, Juno & Vesta. Và nó có ý nghĩa gì đến 12 cung hoàng đạo tro...
Mới cập nhật