Tra cứu

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình Thần. Hiển thị tất cả bài đăng
Chia sẻ

Xem tướng diện mạo đoán biết tiền đồ sang hèn

Xem tướng diện mạo đoán biết tiền đồ sang hèn  của đời người. Tại  12 Cung sao  sẽ giúp bạn nhìn hình dáng và diện mạo một người để xem tướn...

Xem Quý tướng và Hung tướng thể hiện qua tướng người

Thuật xem Nhân tướng qua hình thể và dáng người  từ đó biết được số phận tốt xấu, sang hèn của đời người. Tại  12 Cung sao  sẽ giúp bạn biết...

Xem tướng Thần - Khí - Sắc dự báo vận thế tốt xấu

Cách Xem tướng Thần - Khí - Sắc dự báo vận thế tốt xấu, để tìm hiểu rõ hơn về coi tướng Thần - Khí - Sắc dự báo vận thế tốt xấu trong thuật ...

Cách xem tướng người qua Hình tướng, Khí sắc và Hình thần

Để xem tướng số của một người thì các nhà nhân tướng học không chỉ dựa vào việc quan sát các hình tướng bên ngoài qua diện mạo mà còn nhận b...
Mới cập nhật